Professionella tjänster för att skydda och maximera dina tillgångar 

Service under produkternas livstid

Eurotherm erbjuder produkter och tjänster baserade på djup kunskap om industrier världen över. Vi är globalt kända för våra produkter som genomgående bygger på en mycket hög kvalitet i alla avseenden. Eftersom vi utvecklar våra prorodukter på det sättet ger det också mening att vi utvecklar våra tjänster med samma focus.

 

eCAT är ett nytt och unikt verktyg för våra serviceingenjörer som utför kalibrering till våra kunder. I kombination med EOS (Eurotherm Online Services), visar återigen Eurotherm vägen för en enkel och kostnadseffektiv hantering av våra kunders kalibreringscertifikat. Detta programpaket revolutionerar kalibreringsprocessen genom att öka effektiviteten samtidigt som risken minskar att något missas eller glöms bort. Detta säkerställer att våra kunders anläggningar fortsatt kommer att producera varor av hög kvalitet och att deras anläggningar kontinuerligt har en gällande status som ackrediterade.

Det nya systemet har blivit granskat av UKAS (United Kingdom Accreditation Service) och har fått mycket gott omdöme från dem.

eCAT ersätter helt de föråldrade system som baserats på papperscertifikat och minimerar dessutom den tid det tar att få fram certifikat till våra kunder. I kombination med EOS är samtliga certifieringscertifikat vi utfärdat tillgängliga för våra kunder redan samma dag som kalibreringen är utförd.

  • Unikt och automatiserat kalibreringsverktyg
    • Validerar data samtidigt med inmatning
    • Reducerar risk för misstag på grund av ”mänskliga faktorn”
  • Klart förbättrad effektivitet för kalibreringstjänster jämfört med traditionell hantering
    • Våra serviceingenjörer kan publicera alla certifikat samma dag som kalibreringen utförts

Korrekt utförd kalibrering är en mycket vital del i en anläggnings kvalitetsstrategi

​I de situationer vi är beroende av att ett instrument eller annan utrustning utför en kritisk mätning är en periodisk kalibrering ett måste för att säkerställa att de utförda mätningarna fortsätter att vara meningsfulla. På detta sätt är kalibreringen I sig en vital del I att upprätthålla en anläggnings status. För viss typ av industri är kalibrering inte endast till för att säkerställa ett internt kvalitetsprogram utan är ett definierat myndighetskrav för att anläggningen skall få behålla sin status som ackrediterad – och därmed få lov att leverera till kunder där dessa krav finns. Det kan röra sig om att uppfylla standarder som AMS2750 eller CQI-9 beroende på anläggning.

Traditionellt har kalibrering utförts som en helt manuell process där utförda mätningar dokumenterats på papper och därefter har mätdata manuellt överförts till någon form av informationssystem. Från detta system har sedan ett kalibreringscertifikat blivit genererat. Detta är en relativt tidskrävande process som också ger utrymme för fel av ”den mänskliga faktorn”.

eCAT revolutionerar denna process med ett automatiserat system där kalibreringsdata direkt läggs in via en mobil terminal och är därmed automatiskt och omedelbart uppladdad till den del som heter EOS Advisor. EOS Advisor är ett online hanteringsverktyg för kalibrerings och ackrediteringsinformation för en fabrik eller anläggning och som säkerställer att begärda kontroller kan genomföras på ett smidigt sätt med snabb och enkel tillgång till nödvändiga certifikat. (TUS, SAT, NCR och/eller kalibrering). Den kompletta lösningen med eCAT och EOS Advisor ger våra kunder en bekymmersfri lösning med korrekt och säker information som är nödvändig för att man ska kunna bibehålla anläggningens kvalitetsmål och status.

Detta nya och spännande verktyg har använts av Eurotherm sedan starten av 2014 och ger våra kunder stora fördelar gentemot tidigare när man tittat på hur man kan bibehålla sin kalibrerings och ackrediteringsstatus.

eCAT är en unik och marknadsledande lösning för kalibrering som levererar ett klart större värde till de kunder som anlitar oss på Eurotherm för att utföra kalibrering i sina anläggningar.

eCAT är en ny och innovativ lösning som under hösten 2015 också kommer att kunna bli tillgänglig för våra kunder och tredjepartsleverantörer.

Watch the eCAT Calibration tool in action
”Get support” – Få hjälp

Ställ en fråga till Eurotherm Support Community (engelska) för att få expertråd från vårt globala supportteam.

GET SUPPORT HERE – Expertråd HÄR

Är du i behov av brådskande hjälp och önskar tala med en lokal tekniker ringer du +46 (0)10-478 1850 för hjälp.

Video Tutorials
Accreditations

Eurotherm by Schneider Electric© 2017