Eurotherm EPC3000 programmerbara regulatorer

För en effektiv och säker produktion

Bibehåll hög standard på produktionskvalite och
minimera bekymmer rörande cyber security

EPC3000 serien ger den stabilitet, noggrannhet och repeterbarhet ni önskar, oavsett produktion

Precision för jämn produktionskvalitet

EPC3000 programmerbara regulatorer levererar snabb precisionsreglering. Detta hjälper till att maximera produktion av slutprodukter som är av hög kvalitet.

Reducera anläggningskostnader och öka effektiviteten

 • Enkel att installera, ta i drift eller uppgradera Enkel och användarvänlig med rullande hjälptexter
 • Reducera driftstopp med hjälp av kraftfulla diagnosverktyg
 • Robust design för krävande miljöer och processer med myndighetskrav
 • Tre års garanti som standard och gratis webbsupport ingår

Förbättra kvaliteten, minska spill och öka vinsten

 • Precis och repeterbar reglering förbättrar kvalitet,ökar produktion och minskar spill
 • Förbättra OEE (Overall Equipment Effectiveness) med realtidsindikering för enkel övervakning av produktionen
 • Låg livstidskostnad

Anpassningsbar, skalerbar och digital

 • Anpassa enkelt till varierande behov med EPC3000´s inbyggda programvara
 • Uppgraderingar är tillgängliga på webben. Betala bara för vad som behövs vid installationstillfället
 • Anslutningsbar till Industrial Internet of Things (IIoT)
 • Användbar i en mängd olika applikationer

Certifiering i världsklass

 • Certifierad mot Achilles CRT Level 1 Cybersecurity
 • Certifierad mot internationella standarder som till exempel CE, cUL, CCC (exempt), EAC (CUTR) pending
 • Frontpanelen täthetsklassad till NEMA4X IP66
 • Överensstämmer med standarder som AMS2750E and CQI-9
 • Se mer om certifieringar i databladet för EPC3000

“Prestandan i denna regulator är imponerande och dess certifiering för Ethernetsäkerhet kommer att hjälpa till att stärka vår interna säkerhetsstrategi vilket ger oss mindre anledning till oro inför framtida behov"

Systemintegratör, Indien

Reagera omedelbart då något händer

Enkelt och intuitivt handhavande

Snabb och enkel att ta i drift

Snabba utbyten och reparationer

Sparar tid och pengar genom reducerade utrustningskostnader och färre driftsstopp

Förbättra produktkvalitet och minska produktionskostnader, med precisionsstyrning

Precisionsreglering börjar med mätkretsen. Hos EPC 3000 är mätkretsen konstruerad för bästa termiska stabilitet samtidigt som den har en mycket hög störningstålighet för denna typ av regulator. Hög samplingsfrekvens med automatisk anpassning till vald ingångstyp levererar snabb, precis och jämn reglering över tid. Mätning med hög precision gör det enkelt att uppnå snäva toleranser.

Eurotherms PID-algoritm är väl beprövad efter många års användning och den ger EPC3000-regulatorn en mycket kort reaktionstid vid börvärdesförändringar och processtörningar. Enhetens svarstider gör att inte onödig tid och energi slösas bort under tiden som produktionens driftstemperatur uppnås, samtidigt som överskjut och oscillationer, som är vanliga i många PID-implementeringar, minimeras.

Jämn reglering ökar avkastningen och minskar kassationer i tillverkningen. Detta gör att OEE (Overall Equipment Effectiveness) totalt sett förbättras. Designad för långvarigt bruk kommer EPC3000 med tre års garanti som standard. Detta borgar för att Eurotherms EPC3000 regulator kommer att hjälpa till med att leverera hög kvalitet, batch efter batch, år efter år.

“Denna lösningen har förenklat vår process, och att använda den är lätt; displayen visar endast de parametrar som operatören väljer ska visas, de övriga parametrarna ligger undanskymda och är lösenordsskyddade”

Kvalitetschef hos en Ledande tillverkare inom rymdindustri

Eurotherm överskjutsdämpning

Genom att automatiskt reducera effektuttaget när man närmar sig börvärdet minimerar man översvängningar vilket medför att konsumerad energi och kassationer hålls nere. Risken för att komponenter som produceras inte uppnår rätt temperatur i tid, eller överhettas, hålls därmed nere.

Eurotherms börvärdesramp uppnår optimal ramphastighet utan att kvaliteten påverkas

Eurotherms rampreglering kontrollerar avvikelsen mellan är-och börvärde under börvärdesramp så att godset hålls inom specificerade temperaturgränser samt minimerar skador och störningar i den slutgiltiga produkten. En ”holdback”-funktion garanterar att värmebehandlat material nått önskad temperatur innan hålltid startas.

Eurotherms EPC3000-serie ger möjlighet att optimera ett flertal olika industriella processer

Halvledare | Komposit | Fordon | Flyg & Rymd | Laboratorier
Avancerad Materialtillverkning | Livsmedel | Glas | Ånga | Plast

Industriella ugnar • Autoklaver • Atmosfärsreglering • Kompositmaterial • Värmeväxlare • Klimatkammare
Härdugnar • Torkar • Pastörer • Sterilisatorer • Odlingskammare • Värmepannor • Extrudrar
Formsprutning • Uppvärmning • Desinfektion • Batchtillverkning
Smältning • Industriell destillering